Szolgáltatások

Melyek most az elektronikus számlázás feltételei?

Amellett, hogy 8 napra csökkent a számlakibocsátásra rendelkezésre álló idő, idén július 1-től az összes belföldi teljesítési helyű, belföldi adóalanyok részére kiállított, termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról szóló számláról, e-számláról, és a számlával egy tekintet alá eső okiratról is adatot kell már szolgáltatni.

Mely számlák minősülnek elektronikus számlának?

Minden olyan, a törvény szerinti adatokat tartalmazó számla elektronikusnak minősül, amelyet elektronikus formában bocsájtottak ki, valamint az a papír alapon kiállított számla is, amelyet beszkennelés után, elektronikus úton bocsájtottak a befogadó rendelkezésére és az a PDF formátumú számla is, amelyet e-mailben vagy egyéb elektronikus üzenetben továbbítottak a befogadónak.

Ezen számlák közül azokon, amelyekhez adatszolgáltatási kötelezettség társul ráadásul szerepeltetni kell jól olvasható formában a befogadó partner adószámának első 8 számjegyét is.

Mik az elektronikus számla alkalmazásának feltételei?

Az elektronikus számla alkalmazásához szükséges a befogadó partner formális vagy hallgatólagos beleegyezése (például a kapott számlán szereplő ellenérték kifizetése) vagy EDI rendszer alkalmazása esetén a két fél előzetes, írásbeli megállapodása.

A számla függetlenül a kiállítás formájától az adólevonási jog alapfeltétele, így, ha annak formája elektronikus, akkor annak elektronikusan kell az adóalany rendelkezésére állnia.

A rendelkezésre állást, valamint a számla eredetének hitelességét, adatainak sértetlenségét és olvashatóságát pedig a számla kibocsátásától a számla megőrzésére vonatkozó törvényi időszak végéig biztosítani szükséges.

Az elektronikus számla eredetének hitelessége valamint adattartalmának sértetlensége biztosítható minősített elektronikus aláírással vagy két ügyviteli rendszer közötti (az értékesítő és a vevő közötti, esetegesen a számlázási szolgáltatón keresztüli) zárt informatikai kapcsolat során, EDI elektronikus adatként létrehozott és továbbított számla formájában.

billingo.hu linkre kattintva minden lényeges információt megtudhatsz az elektronikus számlázás feltételeiről.

A Te számlázó programod fel van készítve a számlák elektronikus aláírására?

Érdemes a fentebbiek okán olyan számlázó programot használni, amely az elektronikus számlaformátumtól (PDF, XML) függetlenül lehetővé teszi az elektronikus aláírás elhelyezését az elektronikus számlákon, valamint befogadott számlák kötegelt állományán.

Az elektronikus dokumentumok, számlák védelmét biztosíthatja egy fokozott biztonságú elektronikus aláírás is, amely garantálja az adattartalom változtathatatlanságát és hosszú távú megőrzését.

A számlázó szoftvered biztosítja számodra a kibocsájtott elektronikus számláid hosszú távú megőrzését?

Fontos követelmény ugyanis, hogy legalább azon belföldi adóalanynak kiállított számlák esetében, amelyek esetében fenn áll az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, az elektronikus számla dokumentum és a hash kód együttesen megőrzésre kerüljenek.

Az aktuálisan életbe lépett Áfa törvény szerint az elektronikus okiratokat (elektronikus számla, nyugta, bizonylat) elektronikus formában, azok hitelességének és adattartalmi sértetlenségének biztosítása mellett szükséges megőrizni.

Az az adóalany, aki az elektronikus számláit csak papíralapon őrzi meg, az nem a törvény szerint jár el és rá valamint vállalkozására az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.